Casterbook

รีวิว หนังสือ นิยาย นิทาน ฯลฯ

Casterbook ความรู้ คำพูดแห่งปัญญาของ มหาตมะ คานธี

คำพูดแห่งปัญญาของ มหาตมะ คานธี


คำพูดแห่งปัญญาของ มหาตมะ คานธี

        มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณชาวอินเดีย ด้วยกับทัศนคติและคำพูดของท่านนั้น ทำให้ท่านเป็นบุคคล ๆ หนึ่งที่เป็นศูนย์รวมแรงบันดาลใจให้กับชาวโลก ท่านมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของอินเดียโดยไม่เกิดความรุนแรงและสงครามใด ๆ ท่านมักจะสั่งสอนเกี่ยวกับข้อคิดและความหมายของชีวิต มีผู้คนอยู่ไม่น้อยที่นำคำพูดคำสอนของท่านไปใช้เพื่อเป็นกำลังใจในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่าง ๆ ความคิดและคำสอนของท่านยังคงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้สำหรับคนรุ่นปัจจุบัน

รูปปั้น มหาตมะ คานธี

        โดยในบทความนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอส่วนหนึ่งจากคำสอนของท่าน มหาตมะ คานธี เพื่อท่านผู้อ่านได้นำไปปรับใช้ไม่มากก็น้อยในการดำเนินชีวิตต่อไป

มหาตมะ คานธี

“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong”

คนอ่อนแอจะไม่มีวันให้อภัย (แต่)การให้อภัยนั้นเป็นคุณลักษณะของผู้เข้มแข็ง

Advertisement

Advertisement

 

“Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes”

เสรีภาพจะไม่มีค่า หากไม่รวมถึงเสรีภาพในการทำผิด

 

“We need not wait to see what others do”

เราไม่จำเป็นต้องรอดูว่าคนอื่นทำอะไรไปบ้าง

 

“Change yourself, you are in control”

จงเปลี่ยนแปลงตัวของคุณเอง (เพราะ) คุณ (เท่านั้น) คือผู้ควบคุม

 

“I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet”

ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครเดินผ่านเข้ามาในความคิดของฉันด้วยเท้าที่สกปรกของพวกเขา

 

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever”

จงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้ จงศึกษาเรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

 

“The greatness of humanity is not in being human, but in being humane”

Advertisement

Advertisement

ความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติไม่ได้อยู่ที่การเป็นมนุษย์ แต่อยู่ที่การมีมนุษยธรรม

 

“In a gentle way, you can shake the world”

ด้วยวิธีที่อ่อนโยน คุณก็สามารถเขย่าโลกใบนี้ได้

 

“Love is the strongest force the world possesses”

ความรักคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

 

“Nonviolence is a weapon of the strong”

อหิงสา (ปราศจากความรุนแรง) คืออาวุธของผู้แข็งแกร่ง

 

“An ounce of practice is worth a thousand words”

การกระทำเพียงน้อยนิด มีค่าเท่ากับหนึ่งพันคำ

 

“Be the change that you want to see in the world”

จงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณอยากเห็นในโลกใบนี้

 

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony”

ความสุข คือ เมื่อสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณพูด และสิ่งที่คุณทำ มันสอดคล้องกัน

Advertisement

Advertisement

 

“Man is supposed to be the maker of his destiny. It is only partly true. He can make his destiny, only in so far as he is allowed by the Great Power”

มนุษย์ควรจะเป็นผู้สร้างโชคชะตาของตัวเขาเอง เป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น เขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตของเขาได้ก็ต่อเมื่อเขาได้รับอนุญาตจากมหาอำนาจ

 

“A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes”

ผลผลิตของความเป็นมนุษย์ มาจากความคิดของตัวเขาเอง เขาคิดอะไร เขาก็จะเป็นอย่างนั้น

 

“Service which is rendered without joy, helps neither the servant nor the served”

การช่วยเหลือที่ไร้ซึ่งความยินดี ไม่ช่วย (ไม่ก่อประโยชน์) ให้ทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ

 

“A coward is incapable of exhibiting love; it is the prerogative of the brave”

คนขี้ขลาด ไม่สามารถแสดงความรักได้ (เพราะความรักนั้น) เป็นเอกสิทธิ์ของผู้กล้า

 

“Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed”

โลกนั้นได้จัดเตรียมทุกสิ่งเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทุกคน แต่ไม่ใช่ความต้องการของผู้ละโมบทุกคน

 

“A ‘No’ uttered from the deepest conviction is better than a ‘Yes’ merely uttered to please, or worse, to avoid trouble”

คำว่า ‘ไม่’ ที่เปล่งออกมาจากความเชื่อมั่นที่ลึกซึ้งที่สุดนั้นย่อมดีกว่าคำว่า ‘ใช่’ เพียงเพื่อทำให้พอใจ หรือแย่กว่านั้นคือ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา

 

“Nobody can hurt me without my permission”

ไม่มีใครสามารถทำให้ฉันเจ็บปวดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉัน

 

“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others”

วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตัวเองคือ การยอมเสีย (สละ) ตัวเองในการรับใช้ผู้อื่น

 

“The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problems”

ความแตกต่างระหว่าง “อะไรที่เราทำได้” และ “อะไรที่เราสามารถทำได้” เพียงพอที่จะแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของโลก

 

“We may stumble and fall but shall rise again; it should be enough if we did not run away from the battle”

เราอาจสะดุดและล้มลง แต่ควรลุกขึ้นอีกครั้ง มันก็เพียงพอแล้วถ้าหากเราไม่หนีจากการต่อสู้

 

“Power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and the other by acts of love. Power based on love is a thousand times more effective and permanent then the one derived from fear of punishment”

พลัง มีสองประเภท ประเภทที่หนึ่งได้มาจากความกลัวการลงโทษและอีกประเภทหนึ่งนั้นมาจากการกระทำด้วยความรัก พลังที่อยู่บนพื้นฐานของความรักนั้นมีประสิทธิภาพและคงอยู่ถาวรมากกว่าหนึ่งพันเท่าจากพลังที่ได้มาจากความกลัวการลงโทษ

 

“When I admire the wonders of a sunset or the beauty of the moon, my soul expands in the worship of the creator”

เมื่อฉันชื่นชมความมหัศจรรย์ของพระอาทิตย์กำลังตกดินหรือความงามของดวงจันทร์ จิตวิญญาณของฉันจะเบิกบานใจในการนมัสการต่อผู้สร้าง

 

“My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is the means of realising Him”

ศาสนาของฉันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงและไม่ใช้ความรุนแรง ความสัจจริงคือพระเจ้าของฉัน การไม่ใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการตระหนักในพระองค์

 

“Many people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct or for being years ahead of your time. If you’re right and you know it, speak your mind. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth”

หลายต่อหลายคน โดยเฉพาะคนอวิชชา ต้องการลงโทษคุณเพราะที่คุณพูดความจริง เพราะที่คุณเป็นฝ่ายถูกต้อง และเพราะที่เป็นคุณ ไม่เคยให้อภัยสำหรับความถูกต้องหรือเพราะเวลาปีก่อน ๆ ของคุณ ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกและคุณรู้มันดี จงพูดจากใจจริงออกมา แม้ว่าคุณจะเป็นคนส่วนน้อย แต่ความจริงก็ยังคงเป็นความจริง

 

“You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty”

คุณต้องไม่สูญเสียศรัทธาในความเป็นมนุษย์ มนุษยชาติก็เหมือนมหาสมุทร หากเพียงแค่ไม่กี่หยดของมหาสมุทรสกปรก มหาสมุทรก็ยังไม่สกปรกอยู่ดี

 

“To give pleasure to a single heart by a single act is better than a thousand heads bowing in prayer”

การมอบความปิติยินดีให้กับหัวใจเพียงดวงเดียวด้วยกับการกระทำเพียงครั้งเดียว ย่อมดีกว่าการที่คนหนึ่งพันคนก้มหัวอธิษฐานให้

 

“You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results”

คุณอาจไม่เคยรู้ว่าผลลัพธ์จากการกระทำของคุณจะเป็นเช่นไร แต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างเลย มันก็จะไม่เกิดผลลัพธ์นั้น

 

“There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supersedes all other courts”

มีศาลที่สูงกว่าศาลยุติธรรม นั่นคือศาลแห่งมโนธรรม มันสามารถแทนที่ศาลอื่น ๆ ได้ทั้งหมด

 

“If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning”

ถ้าฉันมีความเชื่อว่า “ฉันทำได้” แน่นอนว่าฉันจะได้รับความสามารถที่จะทำมัน ถึงแม้ว่าจะไม่มีมัน (ความสามารถ) ในตอนแรกก็ตาม

 

“I cannot conceive of a greater loss than the loss of one’s self-respect”

ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการสูญเสียความเคารพตัวเอง

 

“You don’t know who is important to you until you actually lose them”

คุณไม่รู้ว่าใครบ้างที่สำคัญสำหรับคุณ จนกว่าคุณจะสูญเสียพวกเขาไป

 

“Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will”

ความแข็งแกร่ง (ที่แท้จริง) ไม่ได้มาจากความสามารถทางกายภาพ แต่มาจากความตั้งใจที่ไม่ย่อท้อ

 

“The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace”

วันที่พลังแห่งความรักลบล้างความรักแห่งพลัง (อำนาจ) โลกก็จะได้รู้จักสันติสุข

 

“The future depends on what you do today”

อนาคตนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้

 

“An eye for an eye will make the whole world blind”

ตาต่อตา จะทำให้คนทั้งโลกตาบอด

 

“Hate the sin, love the sinner”

จงเกลียดบาป แต่จงรักคนบาป

จงเกลียดความชั่ว แต่จงรักคนชั่ว

รูปปั้นคานธี

        คำพูดคำสอนของบุคคลผู้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านประสบการณ์ความยากลำบากมากมายอย่าง มหาตมะ คานธี สามารถเป็นแหล่งพลังแห่งแรงบันดาลใจและแรงจูงใจเพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่ชีวิตและทำดีให้กับสังคมอยู่เสมอ ด้วยคำพูดแห่งปัญญาเหล่านี้ คุณจะเข้าใจว่าความดีนั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดชีวิตในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์รวมทั้งตัวของตัวเองด้วย

_______________________________

เครดิตรูปภาพ

ภาพปกโดย Francesco Carpentieri / flickr

ภาพที่ 1 โดย Peter Thoeny / flickr

ภาพที่ 2 โดย R E Ramcharan / flickr

ภาพที่ 3 โดย Victoria Pickering / flickr

Cr.trueid

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TopBack to Top