Casterbook

รีวิว หนังสือ นิยาย นิทาน ฯลฯ

Casterbook ความรู้ พม่า: จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์สู่แหล่งอารยธรรมแห่งศรัทธา

พม่า: จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์สู่แหล่งอารยธรรมแห่งศรัทธา


พม่า: จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์สู่แหล่งอารยธรรมแห่งศรัทธา

พม่า : จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์สู่แหล่งอารยธรรมแห่งศรัทธา

หากกล่าวถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในช่วงเวลานี้ คงหนีไม่พ้น “ปัญหาความขัดแย้งและวิกฤตการณ์การเมืองภายในประเทศของพม่า” ที่นำไปสู่การรัฐประหารและการใช้ความรุนแรง จนทำให้หลายประเทศทั่วโลกต่างแสดงความเป็นห่วงกังวล และเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วนั้น จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน แต่พม่ากลับเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยแหล่งอารยธรรม เพราะเต็มไปด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนสถานต่าง ๆ ที่ยังคงความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจของชาวพม่ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สถูปเจดีย์ในพม่ารูปภาพจาก : https://pixabay.com/th/


พม่าเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และชาวพม่าก็ได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นที่สุดในโลก ดังจะเห็นได้จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ที่แม้จะถูกรุกรานหรือพ่ายแพ้ต่อสงครามมากี่ครั้ง แต่ในทุก ๆ ที่ที่อพยพและสถาปนาขึ้นเป็นเมืองใหม่ ก็มักจะสร้างสถูปเจดีย์ขึ้นเป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยมีมหาบูชาสถาน 5 แห่ง ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นที่เคารพบูชาของชาวพม่าเท่านั้น เพราะยังเป็นศาสนสถานที่ชาวพุทธทั่วโลกต่างหมายใจว่าจะได้มีโอกาสมาสักการบูชาสักครั้งในชีวิต คือ มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shewdagon Pagoda) มหาเจดีย์ทองคำที่มีความงดงามมากที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ (Singu –Ttara), เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามและเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่เมืองพุกาม, เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) หรือพระธาตุมุเตา ตั้งอยู่กลางเมืองหงสาวดี, วัดพระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha Temple) เมืองมัณฑะเลย์ สถานที่ประดิษฐานของพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า และพระธาตุอินทร์แขวน หรือไจก์ทิโย (Kyaikhtiyo) ตั้งอยู่ที่เมืองไจก์โถ่ ของรัฐมอญ ซึ่งล้วนแต่เต็มไปด้วยเรื่องน่าอัศจรรย์และเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาที่ชวนให้ศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง

Advertisement

Advertisement

เจดีย์ชเวดากองรูปภาพจาก : https://pixabay.com/th/


นอกจากนี้ ผู้ชายชาวพม่าส่วนใหญ่เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ก็จะโกนศีรษะเพื่อบวชเป็นพระภิกษุ และแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องบวช แต่ชาวพม่าเชื่อกันว่า “การบวชจะทำให้ผู้ชายโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว” ในขณะที่ฝ่ายผู้หญิงก็มีความเชื่อที่สอดคล้องกันว่าหากได้แต่งงานกับผู้ชายที่ยังไม่ได้บวชเรียน จะทำให้ครอบครัวประสบแต่ปัญหา จึงมักจะไม่แต่งงานกับผู้ชายเหล่านี้

Advertisement

Advertisement

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อให้โลกจะวิวัฒนาการไปในทิศทางใด ชาวพม่าก็ยังคงยึดมั่นและศรัทธาในบวรพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย ที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะการมีธรรมะเป็นเกราะ เป็นที่พึ่ง ย่อมสร้าง “สันติสุข” คือความสงบให้เกิดขึ้นในใจได้ โดยสันติสุขนี้ หากเกิดขึ้นกับหัวใจหลาย ๆ ดวง ก็ย่อมจะเป็นพลังในการสร้าง “สันติภาพ” คือการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงและสร้างสรรค์ ให้เกิดกับมนุษยชาติอย่างยั่งยืนได้ ดังคำกล่าวที่ว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาจะนำมาซึ่งความสงบสุขให้แก่ชาวโลก

ตักบาตรพระพม่ารูปภาพจาก : https://pixabay.com/th/


บทความโดย : punpun_story

ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ : ภาพหน้าปก โดย 12019 / ภาพประกอบที่ 1 โดย vinatourist83 / ภาพประกอบที่ 2 โดย Peggy_Marco / ภาพประกอบที่ 3 โดย Olivia108

Cr.trueid

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TopBack to Top