Casterbook

รีวิว หนังสือ นิยาย นิทาน ฯลฯ

Casterbook ความรู้ 7 สิ่งที่ไม่ควรทำในห้องสอบ ถ้าไม่อยากสอบตกหรือมีปัญหาในการสอบ

7 สิ่งที่ไม่ควรทำในห้องสอบ ถ้าไม่อยากสอบตกหรือมีปัญหาในการสอบ

ถึงแม้ว่าเราจะเตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสืออย่างเข้นข้น หรือเตรียมตัวสอบดีแค่ไหน แต่หากในวันสอบเรากระทำสิ่งที่บกพร่องหรือผิดพลาด ไม่ว่าเหตุนั้นจะตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม อาจส่งผลให้ตัวเราเสียหายและถูกขึ้นบัญชีดำได้ในบางกรณี บทความนี้ก็เลยจะมาบอก 7 สิ่งที่ไม่ควรทำในห้องสอบเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้เสียหายจากการกระทำของตัวเอง และเพื่อให้วันสอบของทุกคน ทุกสนาม ราบรื่นตลอดรอดฝั่ง มีรายละเอียดดังนี้

1. ห้ามเปิดหรือแอบอ่านข้อสอบหากยังไม่ถึงเวลา

การสอบแทบทุกสนามสอบ ส่วนใหญ่กรรมการคุมสอบมักจะแจกข้อสอบกับกระดาษคำตอบให้เราก่อนถึงเวลาเริ่มสอบ ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องนั่งรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เริ่มทำข้อสอบได้ เช่น เวลาสอบ คือ 09.00-12.00 น. หากผู้คุมสอบแจกข้อสอบให้เราเวลา 08.50 น. เราก็ไม่มีสิทธิ์เปิด/แกะ หรือแอบอ่านคำถามก่อนอย่างเด็ดขาด เพราะนอกจากจะเป็นการเอาเปรียบเพื่อนร่วมห้องสอบคนอื่นแล้ว(เห็นคำถามก่อนได้เวลานั่งคิดก่อน) ยังเข้าข่ายทุจริตในการสอบ เพราะเปิดข้อสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังไม่ถึงเวลาให้เริ่มทำ เราอาจกลายเป็นคนต้องสงสัย และอาจไม่ได้รับอนุญาตให้สอบต่อก็สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้เมื่อได้รับแจกข้อสอบแต่ยังไม่ถึงเวลาทำ ก็คือ เขียนชื่อ-สกุล, เลขประจำตัวสอบ พร้อมอ่านคำชี้แจงที่หน้าปกเท่านั้น

Advertisement

Advertisement

สอบ2. ห้ามยืมอุปกรณ์เครื่องเขียนจากเพื่อน

ตามปกติแล้วการพูดคุยกันในห้องสอบเป็นเรื่องต้องห้ามที่ไม่ว่าจะสอบที่ไหนเราก็ไม่สามารถพูดคุยกันได้ การที่เราจะเรียกเพื่อนหรือกระซิบขอยืมอุปกรณ์เครื่องเขียนจากเพื่อนจึงเป็นสิ่งไม่ควรทำ เพราะผู้คุมสอบเขาไม่รู้หรอกว่า เจตนาของเราคือยืมอุปกรณ์เครื่องเขียน หรือแอบถามแอบบอกคำตอบกันและกัน และถึงแม้จะยืมสิ่งของจริงๆก็เป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอยู่ดี เพราะของใช้บางอย่าง เช่น ยางลบ ไม้บรรทัด มันมีพื้นที่พอที่จะแอบเขียนคำตอบ เขียนอักษร ก ข ค ง หรือเลขข้อ หรือทำสัญลักษณ์ลงไปเพื่อบอกคำตอบกันได้ ดังนั้น อุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้ เราต้องเตรียมไปเองให้ครบ ห้ามลืม!

Advertisement

Advertisement

3. ห้ามขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำบ่อย

ก่อนเข้าห้องสอบเราต้องทำธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อย เพราะเมื่อเข้าห้องสอบแล้วตามหลักปฏิบัติก็จะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำข้อสอบ เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าการที่เราขอตัวไปเข้าห้องน้ำนั้น เรากลั้นไม่ไหวจริงๆ ปวดถ่ายรุนแรงจริงๆ หรือแอบไปเปิดหนังสือ/ดูข้อมูล/ดูโพยกระดาษที่เราแอบซ่อนไว้ในห้องน้ำหรือเปล่า ซึ่งถ้าหากถูกจับได้เพราะทำอย่างนั้นจริงๆก็คงสอบตกแน่นอน อีกทั้งการที่เราไปเข้าห้องน้ำบ่อยก็จะทำให้ตัวเราเสียเวลาในการทำข้อสอบ และเป็นการรบกวนสมาธิเพื่อนร่วมห้องจากการเดินเข้าเดินออกไปมาอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

สอบ4. ห้ามขีดเขียนกระดาษคำตอบนอกเหนือจากที่ระบุไว้

ถ้าหากการสอบต้องตอบด้วยการฝนดินสอสำหรับตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจข้อสอบอาจมองว่ากระดาษคำตอบแผ่นนั้นไม่ถูกต้องและไม่ตรวจให้คะแนน นอกจากนี้การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ก็จะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้มตามที่กำหนด เช่น 2B ขึ้นไป ส่วนดินสอสีหรือปากกาจะนำมาระบายวงกลมไม่ได้เด็ดขาด และเมื่อระบายคำตอบไปแล้ว หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนคำตอบใหม่ เราก็จะต้องใช้ยางลบๆคำตอบตัวเลือกเดิมให้สะอาดที่สุดก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่ ไม่เช่นนั้นคอมพิวเตอร์จะมองว่าเราตอบเกินคำสั่งที่ให้ตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว

5. ห้ามจดหรือนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ

หน้าปกของข้อสอบแทบทุกวิชา/ทุกการสอบ มักจะมีคำชี้แจงอยู่ข้อหนึ่งในลักษณะว่า “ห้ามคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย” เหตุผลที่มีระเบียบข้อนี้ก็เพราะว่า ข้อสอบเป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และยังเป็นความลับทางราชการ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตในการเผยแพร่ อ้างอิง หรือเฉลยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การที่เราแอบจดข้อสอบใส่ฝ่ามือหรือบัตรประจำตัวสอบที่บางครั้งเป็นกระดาษ A4 A5 จะถือว่าทำผิดระเบียบ เข้าข่ายทุจริต และอาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ดังนั้นอย่าเผลอทำล่ะ

สอบ6. ห้ามส่งกระดาษคำตอบเปล่า

จะทำยังไงหากเราตอบคำถามของข้อสอบไม่ได้ คำแนะนำก็คือ เราต้องเดา ซึ่งการเดาก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับข้อสอบที่เป็นปรนัยหรือตัวเลือก ก ข ค ง จ เพราะเราสามารถตอบเดาได้เพียงแค่เลือกคำตอบที่อยากเดา แต่ในกรณีที่เป็นข้อสอบอัตนัย ถ้าเราไม่รู้ว่าจะต้องเขียนตอบหรืออธิบายยังไง เราก็ไม่ควรส่งกระดาษเปล่า ถึงแม้ตอบได้ไม่ถูกทั้งหมดก็จำเป็นต้องเขียนความรู้ที่พอจะมีตอบลงไป เพราะการส่งกระดาษคำตอบเปล่าจะทำให้เราได้คะแนนข้อนั้นเป็น 0 แน่นอน แต่การเขียนคำตอบจากความรู้ที่พอจะรู้ส่งไป อาจเพิ่มโอกาสให้เราได้คะแนนบ้างอย่างน้อยก็ 0.XX คะแนน โดยมันก็ดีกว่า 0 แหละ (อย่าประมาทว่าคะแนนหลักทศนิยมมันน้อยเชียวนะ เพราะแค่เพียงเสี้ยวเดียว เช่น คะแนน 0.01 ตัดสินชะตาการสอบผ่าน สอบตก สอบติด สอบไม่ติด สอบได้ สอบไม่ได้ของหลายคนมาแล้ว)

7. ห้ามทำข้อสอบต่อเมื่อหมดเวลา

ทุกๆสนามสอบผู้เข้าสอบทุกคนจะมีเวลาสำหรับทำข้อสอบที่จำกัดเท่ากัน ตามแต่กฎระเบียบของแต่ละสนาม/วิชานั้นๆจะกำหนดเวลาไว้ว่าให้เวลาทำกี่ชั่วโมงกี่นาที ซึ่งหากเราทำข้อสอบไม่ทันหรือกระดาษคำตอบยังว่างแล้วหมดเวลา เราจะต้องวางดินสอ/ปากกาหยุดทำข้อสอบทันที แม้จะยังไม่เขียนชื่อ-สกุล, เลขประจำตัว ฯลฯ ก็ไม่สามารถเขียนได้เว้นแต่กรรมการคุมสอบจะอนุญาต เพราะการที่มือเราจับถืออุปกรณ์ขีดเขียนข้อสอบหลังจากหมดเวลาถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจง อาจทำให้กรรมการคุมสอบมองว่าเราแอบกระทำสิ่งทุจริตหรือไม่อย่างไร เราจึงควรวางทุกอย่างและนั่งรอให้กรรมการคุมสอบเดินเก็บเอกสารข้อสอบและกระดาษคำตอบด้วยความเรียบร้อยจะดีกว่า

ก็สรุปได้ว่าการกระทำใดที่ผิดกฎระเบียบสนามสอบ หรือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต/โกง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถ้ารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ดีก็ไม่ควรทำ เพราะคนที่ได้รับผลกรรมสุดท้ายแล้วก็คือ ตัวผู้เข้าสอบเองนะครับ


ขอบคุณภาพปกจาก Freepik โดย pressfoto

ภาพประกอบโดย : นักเขียน

ติดตามอ่านบทความอื่นของนักเขียนได้ที่ : @ArtVich

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายบน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

Cr.trueid

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TopBack to Top