Casterbook

รีวิว หนังสือ นิยาย นิทาน ฯลฯ

Casterbook ความรู้ Timeline ช่วงพม่าเหยียบชานกำแพงพระนครกรุงศรีอยุธยา ศึกเสียกรุง พ.ศ.๒๓๑๐

Timeline ช่วงพม่าเหยียบชานกำแพงพระนครกรุงศรีอยุธยา ศึกเสียกรุง พ.ศ.๒๓๑๐


Timeline ช่วงพม่าเหยียบชานกำแพงพระนครกรุงศรีอยุธยา ศึกเสียกรุง พ.ศ.๒๓๑๐

       สวัสดีครับ ผม ส.อ.อัศวนนท์ กุลฉวะ แอดมินเพจประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา วันนี้ ( เมษายน ปีที่แล้ว ช่วงร่างบทความ) ก็ใกล้วันครบรอบการเสียกรุงศรีอยุธยา แก่ทางอังวะข้าศึกครบรอบ ๒๕๓ ปี แล้ว ผมจึงได้เขียนไทม์ไลน์คร่าว ๆ ช่วงที่พม่าบุกมาถึงชานกำแพงพระนครของกรุงศรีอยุธยาไว้ ซึ่งได้เรียบเรียงเขียนขึ้นมาเอง และต้องใช้เอกสารโบราณในการอ้างอิง อย่างไรเสียก็ตาม มาอ่านกันได้เลยครับ….

Timeline ช่วงพม่าเหยียบชานกำแพงพระนครกรุงศรีอยุธยา

 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๐๙

 • – แม่ทัพฝ่ายใต้มังมหานรทาของพม่าตั้งค่ายลงที่บางไทร สีกุก 
 • – แม่ทัพเนเมียวสีหบดี ยกมาจากกําแพงเพชรมาตั้งค่าย ณ ปากน้ำประสบ 
 • – ทางกรุงศรีอยุธยา ให้นิมนต์พระสงฆ์ที่จําพรรษาอยู่วัดนอกกําแพงพระนคร ให้อพยพเข้ามาจําพรรษาในฝั่งกําแพงพระนคร (รวมพระอนุชาธิราชที่ผนวชด้วย) 

Advertisement

Advertisement

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๓๐๙ พม่าตีค่ายบางระจันแตก

มิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๓๐๙

 • – ทางกรุงศรีอยุธยาให้ตั้งค่ายลงขวากหนาม ปิดประตูเมืองเตรียมป้องกันพระนคร
 • – พระสังฆราชวัดมหาธาตุอาพาธสิ้นพระชนม์ ตั้งพระสังฆราชใหม่จำพรรษาที่วัดสุวรรณเจดีย์ ก็สิ้นพระชนม์อีกเป็นองค์ที่ ๒ เป็น ๒ พระโกศยังมิได้ถวายพระเพลิงด้วยติดศึกประชิดพระนคร 
 • – เนเมียวสีหบดียกมาตั้งค่าย ณ โพธิ์สามต้น 
 • – ฤดูน้ำหลากกองทัพพม่าไม่ถอย ต้อนโคกระบือขึ้นที่ดอน ทำนาเก็บเสบียงเตรียมรับมือกรุงศรีอยุธยา

ธันวาคม ๒๓๐๙ ทางกรุงศรีอยุธยายกธงขาวส่งคณะทูตออกไปเจรจา ณ ค่ายพะเนียดทุ่งทะเลหญ้าขอเป็นเมืองออกของอังวะ แต่เจรจาไม่เป็นผล 

 • – แม่ทัพมังมหานรทาป่วยหนักก่อนถึงแก่กรรม ได้บอกแผนขุดอุโมงค์แก่แม่ทัพเนเมียวสีหบดี 
 • – กองพม่าเริ่มแผนการขุดอุโมงค์ลอดกําแพงเมืองกรุงศรีอยุธยา

Advertisement

Advertisement

(แผนที่กรุงศรีอยุธยา วาดโดยพวกฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามากรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ พ.ศ.๒๓๐๑ - ๒๓๑๐)(แผนที่กรุงศรีอยุธยา วาดโดยพวกฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามากรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ พ.ศ.๒๓๐๑ – ๒๓๑๐โดย ฌาคส์ นิโกลาส์ เบแล็ง นักเขียนแผนที่ชาวฝรั่งเศส ภาพและข้อมูลจากหนังสือ กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง ของ ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549 หน้า 78)

Timeline ช่วงกองทัพอังวะ ประชิดกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยา ๒ 

– วันเสาร์ที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๓๑๐ ช่วงเย็นพระยาตากนำสมัครพรรคพวกตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกจากพระนคร 

ในวันเดียวกันเวลาดึกเที่ยงคืนเกิดเพลิงขึ้นในพระนคร ไหม้ตั้งแต่ท่าทรายติดลามมาถึงสะพานช้างคลองข้าวเปลือก แล้วข้ามมาติดป่ามะพร้าว และป่าโทน ป่าถ่าน ป่าทอง ป่ายา วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ เพลิงไปหยุดเพียงวัดฉัททันต์ ติดกุฎีวิหาร และบ้านเรือนที่เพลิงไหม้ในครั้งนั้นมากกว่าหมื่นหลัง 

Advertisement

Advertisement

มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๓๑๐ พม่า ตีค่ายฝ่ายกรุงศรีอยุธยา ที่วัดไชยวัฒนารามแตก 

 • – ค่ายฝ่ายกรุงศรีอยุธยาที่ออกมาตั้งรับศึกอังวะ แตกหมดในช่วงนี้ 
 • – นายกองพม่าค่ายวัดสามวิหาร วัดพระเจดีย์แดง วัดมณฑป เกณฑ์พลทหารยกเข้ามาทําสะพานเรือก ข้ามแม่น้ำที่หัวรอริมป้อมมหาไชย เอากระดานไม้ตาลตั้งเป็นค่ายวิหลั่น บังสะพานทั้งสองข้างกันปืนชาวพระนคร แล้วยกพลข้ามสะพานเรือกมาฟากข้างกําแพงเมือง ให้ตั้งค่ายริมศาลาดินนอกกําแพง แล้วให้ขุดอุโมงค์รุ้งไปตามแนวยาวใต้รากกำแพง ให้ขนเอาฟืนมาใส่ใต้รากแล้วให้เกณฑ์พลทหารกอง กองละ ๕๐๐ ให้ทําบันไดเป็นอันมาก สําหรับจะพาดกําแพงปีนปล้นเอาเมืองทั้งสี่ทิศ

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๓๑๐

 • จีนที่ตั้งค่ายที่ห้างฮอลันดา แตกค่ายแก่กองทัพอังวะหลังยันกันอยู่ ๑๘ วัน ๑๘ คืน และกองทัพอังวะได้เผาห้างพวกฮอลันดา
 • วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม  พม่ายกไปตีและได้ค่ายโปรตุเกส 
 • วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พม่าเผาหมู่บ้านโปรตุเกสของพวกโดมินิกัน

เดือน เมษายน พ.ศ.๒๓๑๐

 • วันอังคารที่ ๗ เมษายน  
 • เวลา ๑๕.๐๐ น. วันเนาว์สงกรานต์เวลาบ่ายคล้อย ทางพม่าจุดเพลิงเผาฟืนเชื้อใต้รากกำแพงตรงหัวรอริมป้อมมหาไชย และพม่าค่ายวัดการ้อง วัดแม่นางปลื้มและค่ายอื่นๆ ทุกค่าย จุดปืนป้อมและหอรบยิงระดมเข้ามาในกรุงพร้อมกัน ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนพลบค่ำ
 • เวลาทุ่มเศษ  กำแพงเมืองที่จุดเชื้อฟืนเผารากนั้นทรุดลงหน่อยหนึ่ง
 • เวลา ๒๐.๐๐ น.  ทางพม่าให้จุดปืนสัญญาณขึ้น 
 • พม่าได้ลงเรือเข้ามาถึงฝั่งกำแพงพระนครในตอนกลางคืน ใช้บันไดไต่กำแพงเมืองตรงที่กำแพงทรุด และโยนหม้อดินบรรจุดินปืนขับไล่ผู้รักษาการอยู่รอบกำแพงเมือง 
 • ทางพม่าเข้ากรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ และจุดเพลิงขึ้นทุกตำบล เผาเหย้าเรือนและอาวาสพระราชวังทั้งปราสาทราชมณเฑียร แสงเพลิงสว่างประดุจกลางวัน แล้วเที่ยวไล่จับผู้คน ค้นริบเอาทรัพย์เงินทองสิ่งของทั้งปวงต่าง ๆ
 • สรุปเสียกรุงศรีอยุธยาแก่อังวะ เวลาสองทุ่มของคืนวันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๓๑๐ 

ภาพเขียนจำลองเหตุการณ์วันเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พุทธศักราช ๒๓๑๐(ภาพเขียนจำลองเหตุการณ์วันเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พุทธศักราช ๒๓๑๐ ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ปทุมธานี : ภาพโดยเจ้าของบทความ)

(สภาพพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากสงครามครั้งเสียกรุงฯ ภาพถ่ายจากเจ้าของบทความ)

(สภาพพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากสงครามครั้งเสียกรุงฯ : ภาพถ่ายจากเจ้าของบทความ)

เอกสารอ้างอิงในการเขียนบทความ

 • – พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม)
 • – พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ พระราชหัตถเลขา
 • – มหาราชวงษ์พงศาวดารพม่า
 • – จดหมายเหตุฝรั่งเศสที่เข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
 • – จดหมายเหตุฮอลันดา ผู้เห็นเหตุการณ์วันเสียกรุงศรีอยุธยา

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

Cr.trueid

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TopBack to Top